Wednesday, 18 September 2013

Surah Al-Balad{90}
AL-BALAD (negeri) 1~20.
Dengan nama Allah, Pemurah, Penyayang.

1. Aku menarik perhatian sungguh-sungguh kenegeri ini,
2. Pada hal engkau jadi barang hal dinegeri ini.
3. Dan (diperhatikan) satu benih dan suatu yang peranak kan nya.
4. Sesungguhnya kami telah jadikan manusia didalam kepayahan.
5. Adakah ia sangka, bahawa tidak ada siapa-siapa yang berkuasa atasnya ?
6. Ia berkata; “aku telah belanjakan harta yang banyak”.
7. Adakah ia sangka, bahawa tidak ada siapa-siapa yang melihat dia ?
8. Bukan kah kami telah jadikan baginya dua mata ?
9. Dan satu lidah dan dua bibir ?
10. Dan kami telah unjukkan kepadanya dua jalan
11. Tetapi ia tidak menempuh jalan yang payah itu ?
12. Sudahkah engkau tahu apa dia jalan yang payah itu ?
13. (Iaitu) merdeka kan hamba.
14. Atau memberi makan dihari kelaparan.
15. Kepada anak yatim yang sekeluarga.
16. Atau kepada orang meskin yang sangat kepayahan.
17. Kemudian (tidak) ia jadi dari golongan mereka beriman dan berpesan-pesan pada (mengerjakan) kesabaran dan berpesan-pesan pada mengasihani.
18. Mereka ini ialah orang-orang pihak kanan.
19. Dan mereka yang tidak percaya kepada perintah-perintah kami itu, ialah orang-orang yang celaka.
20. Atas mereka api yang ditutup rapat. 

[Previous Surah][Next Surah][Ulasan Surah][Ringkasan Surah] 


No comments:

Post a Comment